Zgłoszenia

Zgłoszenia na Kongres

Udział w Kongresie w charakterze słuchaczy

1. Słuchacze zarejestrowani
Osoby zainteresowane pełnym uczestnictwem w obradach Kongresu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres kongres.dydaktyki@gmail.com. Obecnie opłata konferencyjna wynosi 550 zł (450 zł dla nauczycieli, za których opłatę wnosi szkoła) i obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie oraz udział w imprezach dodatkowych. Szczegóły dotyczące rejestracji w specjalnym systemie przesyłamy po otrzymaniu wypełnionej karty zgłoszenia. Zainteresowani taką formą udziału nauczyciele otrzymają stosowne zaświadczenia. 
 
2. Wolni słuchacze
Wszystkich zainteresowanych bezpłatnym uczestniczeniem w wybranych dniach obrad Kongresu serdecznie zapraszamy do Krakowa. Nie wymagamy przesyłania karty zgłoszenia, ale także nie zapewniamy żadnych świadczeń.
 

mgr Agnieszka Kania  tel. 606 432 621

mgr Ewelina Strawa    tel. 503 044 757

Do pobrania: Plik formularza 

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 XI 2013

Zgłoszenia na Kongres dla doktorantów

e-mail: sesja.doktorantow@gmail.com

Sekretarze sesji doktorantów: mgr Elżbieta Piątek, mgr Karolina Kwak

Zgłoszenie na kongres doktorantów plik do pobrania