Współorganizatorzy i partnerzy

Organizator:

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Współorganizatorzy:

Komitet Nauk o Literaturze PAN

 

 

 

Komitet Językoznawstwa PAN

 

 

 

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN

 

 

 

Narodowe Centrum Kultury

 

 

 

 

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

 

 

 

Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

 

Uniwersytet Zielonogórski

 

 

 

 

Partnerzy:

Muzeum Narodowe w Krakowie 

 

 

 

 

Patroni medialni

 

 

 

   

 

Patronat honorowy


 

Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego