WARSZTATY

Serdecznie zapraszamy nauczycieli polonistów na odbywające się w ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej warsztaty. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że niektóre zajęcia odbywają się równolegle.
Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.