Rada Programowa

 • Prof. dr hab. Renata Przybylska (przewodnicząca)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński 
 • Prof. dr hab. Maciej Grochowski                                       
 • Prof. dr hab. Anna Łebkowska                                           
 • Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka  
 • Prof. dr hab. Grażyna Borkowska                                           
 • Prof. dr hab. Tomasz Chachulski                                       
 • Prof. dr hab. Marcin Cieński                                              
 • Dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • Prof. dr hab. Sławomir J. Żurek
 • Prof. dr hab. Ryszard Nycz
 • Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel
 • Prof. dr hab. Anna Pilch