WARSZTATY PEDAGOGICZNE

Serdecznie zapraszamy nauczycieli polonistów na odbywające się w ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej warsztaty. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że niektóre zajęcia odbywają się równolegle.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Temat: Modelowanie relacji: dzieci a nowe technologie i urządzenia cyfrowe. Przeciążenie informacyjne a rozwój edukacyjny dziecka

W świecie nasyconym multimediami oraz przy nieograniczonym przekazie wiedzy i informacji istnieje potrzeba modelowania relacji dzieci – nowe technologie cyfrowe. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają podstawową wiedzę o modelowaniu relacji dziecko (w przedziale wiekowym 1-14 lat) – nowe multimedia, o wpływie przesycenia informacyjnego na zachowania społeczne dziecka, o mechanizmach cyberzaburzeń. Podjęty zostanie też wątek projektowania profilaktyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej według modelu CPS. Warsztaty są certyfikowane przez Centrum Profilaktyki Społecznej, a uczestnicy otrzymają komplet materiałów edukacyjnych.

 

Termin: 23 XI, godz. 9.00-11.30

Prowadzący:  dr hab. prof. WSB Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper (Centrum Profilaktyki Społecznej www.cps.edu.pl)

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o przesłanie na adres warsztaty.kdp@onet.pl następujących informacji:

Temat wiadomości e-mail: „Warsztaty pedagogiczne"

1.   Imię i nazwisko

2.   Miejsce pracy (np. adres szkoły, uczelni)

3.   Telefon kontaktowy