GRUPA ROBOCZA NARODOWEGO CENTRUM KULTURY

Serdecznie zapraszamy nauczycieli polonistów na odbywające się w ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej warsztaty. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że niektóre zajęcia odbywają się równolegle.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Temat: Językowe inspiracje - metody pracy dla polonistów i nie tylko!

Celem grupy roboczej jest wypracowanie atrakcyjnych metod pracy z młodzieżą dotyczących języka polskiego - jego poprawności i specyfiki. Nauczyciele będą projektować własne działania przy wsparciu animatorów i autorów pięciu wybranych projektów zrealizowanych w ramach programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych" (www.jezykojczysty.pl).

Termin:

22 XI, godz. 15.30-19.00

Prowadzący:

Moderator grupy roboczej: Katarzyna Grubek (autorka i koordynatorka programów edukacji kulturalnej w Centrum Edukacji Obywatelskiej).

Konsultacja językowa: dr hab. Katarzyna Kłosińska (językoznawca, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Rady Języka Polskiego).

Brak miejsc