WARSZTATY MUZEALNE

Serdecznie zapraszamy nauczycieli polonistów na odbywające się w ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej warsztaty. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że niektóre zajęcia odbywają się równolegle.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warsztaty muzealne dla nauczycieli szkolnych i akademickich w dwóch oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie: w nowo otwartym Ośrodku Sztuki Europejskiej „Europeum" oraz w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach zostały pomyślane jako poszerzenie głównych obrad Kongresu. Uczestnicy warsztatów poznają nowe metody pracy w przestrzeni muzealnej i bogatą ofertę zajęć Muzeum Narodowego. Otrzymają także materiały edukacyjne znakomicie wspierające i uzupełniające kształcenie literackie i kulturowe, zarówno w szkole, jak i na uczelni.

Warsztaty odbywają się równolegle w dwóch oddziałach Muzeum:

  • Europeum – Ośrodek Kultury Europejskiej, pl. Sikorskiego 6

                  Prowadzenie:  Maria Masternak

                  (Sekcja Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie)

  • Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Rynek Główny 3

                  Prowadzenie: Anna Grzelak

                  (Sekcja Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie)

 

Termin: czwartek 21 XI, godz. 16.00 – 18.00

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie muzealnym prosimy o przesłanie na adres warsztaty.muzealne@gmail.com następujących informacji:

Temat wiadomości e-mail: „Warsztaty muzealne"

1. Imię i nazwisko

2. Miejsce pracy (np. adres szkoły, uczelni)

3. Telefon kontaktowy

4. Wybrane miejsce warsztatów (Europeum lub Sukiennice)