WARSZTATY MATURALNE

Serdecznie zapraszamy nauczycieli polonistów na odbywające się w ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej warsztaty. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że niektóre zajęcia odbywają się równolegle.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Temat: Matura z języka polskiego od roku 2015

Moduły:

1. Jak przygotować ucznia do nowej formuły egzaminu ustnego

    Jak uczyć prowadzenia rozmowy?

    Jak prowadzić rozmowę egzaminacyjną

 2.Koniec „modelu". Jak pracować z nowymi kryteriami oceniania na egzaminie pisemnym?
 

    Jak uczyć historii literatury w szkole?

 
3.  Jak uczyć analizy tekstu literackiego i nieliterackiego?
 
     Jak uczyć analizy tekstu ikonicznego?

 

Celem warsztatów jest przybliżenie koncepcji egzaminu maturalnego z języka polskiego od 2015 roku, przedstawienie kryteriów oceniania wypowiedzi egzaminacyjnych oraz wypracowanie propozycji rozwiązań dydaktycznych, które służyć będą przygotowaniu uczniów do zmodernizowanej matury.

Termin: 22 XI, godz. 15.30-19.00; 23 XI, godz. 9.00-12.30

Prowadzący: Eksperci współpracujący z Centralną Komisją Egzaminacyjną w ramach projektu „Modernizacja egzaminu maturalnego z języka polskiego".

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres: warsztaty.maturalne@gmail.com. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na temat zajęć, która znajduje się w załączniku. Organizatorzy (Centralna Komisja Egzaminacyjna), którzy prowadzą rekrutację, zapewniają zakwalifikowanym do udziału osobom spoza Krakowa nocleg w pokojach dwuosobowych.

 

Opis warsztatów

Brak miejsc