WARSZTATY „IMIGRANCI I REEMIGRANCI"

Serdecznie zapraszamy nauczycieli polonistów na odbywające się w ramach Kongresu Dydaktyki Polonistycznej warsztaty. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że niektóre zajęcia odbywają się równolegle.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Temat: Imigranci i reemigranci w klasie – wyzwanie dla polonisty

W polskich szkołach z roku na rok rośnie liczba dzieci cudzoziemskich. Wiele raportów i analiz przewiduje, że integracja uczniów imigranckich stanie się jednym z największym wyzwań edukacyjnych. Czy polska szkoła jest na to gotowa? Jak sprostać temu wyzwaniu? Jak przygotować swoich uczniów i siebie na spotkanie z „innym"? Na te i inne pytania będziemy odpowiadać podczas warsztatów.

Wspólnie poszukamy sposobów, które pozwalają minimalizować trudności adaptacyjne dzieci imigranckich i kształtować wrażliwość międzykulturową uczniów. Będziemy omawiać programy, treści i metody nauczania dzieci cudzoziemskich, mówiących słabo po polsku i dzielić się doświadczeniami z pracy w środowisku wielojęzycznym. Uczestnicy warsztatów otrzymają zestaw materiałów edukacyjnych, wykorzystywanych w kształceniu uczniów imigranckich w polskich szkołach.

 

Termin: 23 XI, godz. 9.00-11.30 (zajęcia składają się z trzech modułów)

Prowadzący: dr Agnieszka Rabiej, dr hab. Iwona Janowska (Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o przesłanie na adres warsztaty.kdp@onet.pl następujących informacji:

Temat wiadomości e-mail: „Warsztaty: imigranci i reemigranci"

1.   Imię i nazwisko

2.   Miejsce pracy (np. adres szkoły, uczelni)

3.   Telefon kontaktowy