II Kongres Dydaktyki Polonistycznej w Katowicach

Termin: 18.11.2015 - 21.11.2015
Miejsce: Katowice

Nawiązując do zgłoszonego podczas I Kongresu postulatu organizowania cyklicznych spotkań – integrujących akademickie ośrodki polonistyczne ze środowiskiem nauczycieli, z przedstawicielami instytucji kulturalno-oświatowych i twórcami kultury –  18-21 listopada 2015 roku zorganizowany zostanie II Kongres Dydaktyki Polonistycznej w Katowicach, pod hasłem:  "Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Polonistyki elitarność i powszechność"  zobacz >>

Data opublikowania: 24.01.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski